Inaasahan ko ay ang lumilipad na plato during the baso sa aking mukha gaya ng mga nasa pelikula

Sa dalawang pangalang binanggit ni Carina ay tuluyang lumuha ang mga tala. Ang dapit-hapon na paligid ay tuluyang nagdilim, nabalot ng maitim na mga ulap ang kalangitan ng aking isipan. Hindi ko na kailangang magsinungaling pa kay Carina, wala nang lusot pa. Alam ko at sigurado akong alam na niya kaya’t lalalim lang siguro ang sugat kung ako’y magpapalusot pa.

Aunque sa tingin ko’y hindi dahil gaya ng sabi nila dati noong huli ko silang natuhog age ayaw na daw nila ng gulo kaya’t naging kampante pa din naman ako kahit paano

“just be. I gave me personally to you kuya, the, it-all. kahit na get asawa ka. kahit na can get kahati ako sa iyo. tanggap ko yun dahil i believe i’m dropping for you. shit. this might be completely bullshit kuya. ang tanga ko.” mataray pero mahinahong paliwanag ng dalaga.

Mabuti nalang at the maganda ang aming pwesto, kaunti ang tao. Ang ideya ko sa aming pwesto e para poder maglampungan, walang makakakita sa amin kaagad kung siya ay aking halikan o hipuan. Aunque ang pwesto ng aming upuan ay tila naging pagkukubli sa mga hinagpis ng dalagang aking itinangi.

“zero kuya, sa similar sige, okay lang yun. alam mo ba ang problema? kay ate Angel. she actually is probably crying in so far as i am now” wika niya.

Crap, crap, crap. Nalintikan na. Kumplikado guy ang sitwasyon, alam ko na ang kahihinatnan ng aking bukas. This is the prevent.

Dito ako’y napaisip. Ako from the ang aking bibig. Sa kanyang tanong ay na-read ko na parang nanghuhuli lang ang dalaga. Ipinaliwanag niyang muli ang kanyang mga datos na nakulekta, inilahad niya sa similar ang lahat. Kung paano, kung ano, during the kung bakit.

“ate Angel did. nadulas yata yung mga boarders mo, nasabi na nakipag-inuman daw sila dati sa iyo, which will be they” wika ni Carina.

Gusto ko nang ibangga ang aking sasakyan noong gabing iyon. Kung hindi ko lang siguro kasama ang dalaga ay wala nang nagsusulat ng inyong binabasa. Aking naunawaan na ang tanging nahuli ni Angel ay ang “pag-iinuman” namin nila Vanessa at the Carina. Hindi ko sure kung inamin din ng dalawa ang hindutan namin. Hindi ganoon journal-isip sa similar au moment ou Angel, buo ang kanyang tiwala. Kung inuman lang ay hindi niya pag-iisipan na ako’y naging mahalay sa dalawa. Pero iba itong lorsque Carina, get better ang isip niya.

“I understand naman kuya, hindi ako nalalayo ng edad doon sa dalawa. Swerte mo hindi inisip ni ate yun, na tinira mo sila. but me, the first occasion we read the news headlines, yun na kaagad ang pumasok sa isip ko, that’s finally totoo nga” paliwanag niyang muli.

Humingi akong muli ng tawad sa dalaga. Ipit na ako at the alam kong hawak na niya ang alas. Anumang oras ay maaari na niya akong ilaglag.

“ang hindi ko lang matanggap elizabeth bakit mo pa nagawa yun, parang effect ko ang pangit ko na, parang hindi kana kuntento sa amin ni ate…” huli niyang salita.

Halos hindi ko mapindot ang numero sa lift paakyat sa aming device. Hindi pa kasi sumang-ayon si Carina na ilihim nalang naming dalawa ang aking mga kasalanan. Siya ay nakipagkita sa similar upang pangunahan na ako, o siguro’y tulungan dahil siya daw ang unang tinawagan ni Angel matapos malaman ang aming lihim na inuman nila Regina at the Vanessa.

Lumabas au moment ou misis galing sa aming silid in the medyo nakasimangot pa. Absolute sa isang asawa ang kabahan, kulang na lang age maihi ako sa aking salawal.

Sa aking pakikipagsapalaran, hinding hindi ko malilimutan ang ika-labingisang utos – huwag kang magpapahuli

Gustuhin ko boy ay hindi pwede, ang aking tagapagtanggol na quand Carina ay wala sa aking tabi. Pero hindi na yata akma ito, kaya’t doon ako nanalig sa ika-labingdalawang utos – pag nahuli ka, huwag kang aamin.

Leave a Reply